Velkomen til Setesdalslista !

Setesdalslista – Heimeside for Setesdalslista

Velkomen til heimesida for Setesdalslista. Her finn du vårt program og kan lese meir om kven vi er.

Perioden vi har framfor oss, blir særs spennande for Bygland. Tida byr oppgåver og utfordringar, men også moglegheiter. Det skal utarbeidast ein ny overordna kommuneplan. Sentralisering og urbanisering er utfordringar for distriktet vårt. Framover skal mange arbeidsplassar omstillast, og kommunens inntekter er usikre. Dette må vi førebu oss på! Det viktigaste for oss er å sikre dei beste tilhøva for alle innbyggarane våre, slik at vi kan møte framtida. Tida er moden for å slå oss saman med dei andre Setesdals-kommunane. Vi har tru på vekst for Bygland og Setesdal! For å få dette til er det nødvendig med lagarbeid og samspel.

Vi vil ta ansvar!

Etter valet i 2019 kom vi inn i kommunestyret med tre representantar. Vi er svært takksame for stemmene vi fikk.

Våre representantar i kommunestyret for perioden 2019-2023 er:

Runar Granheim

Anette Skarshaug Skeie

Ann Cecilie Attestog