Ann Cecilie Andersen Attestog

49 år, Bygland: «Jeg ønsker at Bygland skal være en positiv og imøtekommende kommune hvor uenighet og meningsbrytning tåles, og ikke slår sprekker i fellesskapet. Jeg ønsker en kommune hvor stemmen til barn og unge er viktig, og hvor en ser mulighetene i den fantastiske naturen.»