Bli medlem

Einkvar innbyggar i Bygland kommune kan bli medlem av Setesdalslista.

Medlemsavgifta er 100 kr i året.

Du kan betale via VIPPS (Setesdalslista eller #566961) eller til kontonr: 2901.22.93443. Merk betalinga med namnet ditt.

Alle medlemmer har tale og forslagsrett på møtene i Setesdalslista.

Møtene vert annonsert på Facebook. Årsmøte vert annonsert i lokalavisa.