Runar Granheim

39 år, Åraksbø: «Eg vil jobbe for at vi skal vere godt rusta for framtida, med levande lokalsamfunn som er gode for små og store, unge og gamle. Eg trur på eitt samla Setesdal, for saman er vi sterke. Eg vil også jobbe for ein open og inkluderande politikk.»

Les meir om Runar Granheim på Setesdalswiki: https://www.setesdalswiki.no/wiki/Runar_Granheim