Anette Skarshaug Skeie

45 år, Nånes: «Eg er innflytta byglending, og stortrives her. Som lokalpolitikar, så vil eg jobbe for å forbetre dialogen mellom politikarar, administrasjonen og folk flest. Eg ynskjer å legge til rette for å etablere fleire arbeidsplassar og gjere det attraktivt å flytte til kommunen. Attraktive tomter må til, og ubebodde eigedomar må bli solgt til folk som vil bu her. Fjorden er ei perle! Mitt håp er at fjorden kan utnyttast betre både som rekreasjonsplass, men også for å utvikle turistnæringa i kommunen.»