Torill Kjetså

48 år, Byglandsfjord: «Jeg er samboer og har to barn. En viktig sak for meg er at jeg er mot vindmøllepark. Jeg er for sammenslåing av kommunene. Jeg mener det er viktig å bevare begge oppvekstsentrene. Å ansette en miljøarbeider på begge stedene, kan bidra til et godt skolemiljø. Det er viktig å få flere turister til å besøke kommunen.»