Olaf Håkon Tørresen

47år, Bygland: «Jeg er mekaniker hos Trucknor Setesdal. Jeg vil jobbe for at hvert grendelag skal ha lys i alle glass og et samla sterkt Setesdal».