Kirsten Lømsland

45 år, Byglandsfjord: «Jeg vil jobbe aktivt for å opprettholde gode tilbud til folk i alle aldre, skole, helsetjenester og fritidsaktiviteter. Dette er med på at folk ikke flytter fra, men at heller innbygger tallet øker i kommunen».