Ivar Dahl

Ivar Dahl, 64 år, Granheim: «Det må bli likt med fiber til alle i kommunen, uten forskjellsbehandling. Da kan det tilrettelegges for at de som vil kan, bli gamle hjemme.»