Hind Helene Harira

40 år, Sandnes: «Jeg ønsker ett samla Setesdal, med samarbeid for kvalitet i offentlige tjenester og ryddig lokaldemokrati. Jeg vil også slå et slag for frivilligheten på bygda. Vi har en offensiv frivilligsentral i Bygland som er gull verdt for livet på landet. Den må vi satse videre på. Vi trenger en langsiktig plan for frivilligheten, og å ta vare på ildsjelene. Jeg vil også jobbe for at kommunen er en tydelig og ansvarlig skole- og barnehageeier. Jeg ønsker et trygt og utviklende læringsmiljø med en aktiv skolehelsetjeneste og tilgang på sosiallærer. Å satse på oppvekst er å satse på framtida!»